Algemene ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene ledenvergadering


Het bestuur van de Honden Club Texel nodigt haar !eden van harte uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden, ( afhankelijk van de dan geldende richtlijnen van het RIVM), in de kantine of op het veld van de HCT op dinsdag 24 augustus 2021. Aanvang 20.00 uur.


De jaarstukken liggen vanaf 1 augustus a.s. ter inzage in de kantine van de HCT en zijn opvraagbaar middels een mail naar hctexel@gmail.com.


Met vriendelijke groet,
Bestuur HCT