Contributie

De baas van de hond is lid van de Hondenclub Texel en betaalt contributie.

Een lid mag met een of meerdere honden trainingen volgen.

De contributie bedraagt € 70,00 per jaar.

Een verenigingsjaar loopt van 1 Januari t/m 31 December

 

Word u na 1 Augustus lid dan geld er voor het lopende jaar een gereduceerd tarief van € 35,00

 

Het lidmaatschap kan per 31 december van het lopende verenigingsjaar worden opgezegd.

 

Opzeggen dient te gebeuren via het e-mailadres van de club: hctexel@gmail.com en binnen een redelijke termijn voor het opvolgende verenigingsjaar.

 

Het rekeningnummer is: NL89RABO0362596093 ten name van Hondenclub Texel

 

In de maanden juli en augustus heeft de Hondenclub Texel een zomerstop.