Contributie

Om te beginnen een uitleg over de te betalen contributie. De baas van de hond is lid van de Hondenclub Texel en betaald contributie. Een lid mag met een of meerdere honden trainingen volgen.

De contributie bedraagt € 65,00 per jaar. Dit bedrag dient voor 1 maart te zijn betaald. Betaling per jaar is alleen mogelijk wanneer men het gehele verenigingsjaar lid is, dus van 1 januari tot en met 31 december.

Betaling per periode is ook mogelijk. De contributie bedraagt dan € 7,50 per maand te voldoen in twee periodes. De eerste periode loopt tot en met de zomervakantie en bedraagt 6 maanden of € 45,00. De tweede periode loopt tot het einde van het jaar en bedraagt 4 maanden of € 30,00.

 

Per 1 januari 2019 wordt de contributie met €5,- verhoogd en wordt dus €70,00 per jaar. 

 

Het lidmaatschap kan per 1 juli of per 31 december van het lopende verenigingsjaar worden opgezegd.

Opzeggen dient te gebeuren via het e-mailadres van de club: hctexel@gmail.com

 

Het rekeningnummer is: NL89RABO0362596093 ten name van Hondenclub Texel

 

In de maanden juli en augustus heeft de Hondenclub Texel een zomerstop.