Geschiedenis

Hondenclub Texel is officieël opgericht op 2 december 1985. Die dag is de club ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel van de Hondenclub Texel was toen onder andere de beoefening van de africhtingssport en al wat daarmee samenhangt. De vereniging telde toen gemiddeld 15 leden en de trainingen werden gegeven in het bos op een veld gelegen aan de Rozendijk, genaamd "Rien sans Peine". 

In 1993 verhuist de vereniging noodgedwongen naar Den Burg en vindt haar plek op het complex Den Burg-Zuid. Het is dan ook dat de vereniging een andere koers gaat varen. De belangstelling voor de africhtingssport neemt af en ook de intresse van de instructeurs ligt op een ander vlak.

De vereniging neemt afstand van het prestatie-gerichte aspect van de hondensport en gaat zich meer richten op de sociale omgang en het op een recreatieve manier bezig zijn met de hond. Dit betekent een enorme groei van het aantal leden en voorziet duidelijk in een behoefte. 

In 1999 verhuist de vereniging nogmaals. Ditmaal naar de huidige locatie op het complex van zwembad Molenkoog.

In 2003 zet de Hondenclub Texel definitief een punt achter haar historie als africhtingsvereniging en wijzigt haar statuten. Belangrijke wijziging is haar doelomschrijving. Zij verandert dit in: "het begeleiden van eigenaren bij de opvoeding van honden waarbij de nadruk ligt op het sociale gedrag". Haar doel tracht zij onder meer te bereiken door het geven van instructie en voorlichting en het organiseren van evenementen voor baas en hond. 

In 2007 is de Hondenclub Texel een vereniging met 75 leden en proberen we binnen onze doelstelling zoveel mogelijk aan de behoefte van de leden te voldoen.

Wat is ons doel

het begeleiden van eigenaren bij de opvoeding van honden waarbij de nadruk ligt op het sociale gedrag

 

 


Uitvoering

Wij geven gehoorzaamheidstraining in diverse niveaus. Verder Sport en spel om de band tussen baas en hond verder te verstevigen. Wil je nog een stapje verder hiermee dan zijn er behendigheidstrainingen. Hierbij wordt ook de band tussen hond en baas verder verstevigd maar tevens de hond meer uitgedaagd.