Behendigheid

Dit is een onderdeel van de hondensport waarbij de baas de hond door een parcours met hindernissen moet leiden. 

 

Bij behendigheid doorlopen hond en baas samen een parcours met hindernissen. Daarbij werken we aan zelfstandig kunnen werken, zonder dwang of stress. Belangrijk is dat de hond los kan werken zonder voortdurend weg te lopen. 

 

In de beginnerscursus maken hond en baas kennis met de toestellen en de spelregels van de behendigheid. Na 13 weken ontvangen ze het Toestellencertificaat Behendigheid, waarin hun vorderingen worden aangegeven.

Daarna komt de nadruk van de trainingen meer te liggen op snelheid, samenwerking, het foutloos doorlopen van een parcours, het wisselen en het zelfstandig werken.

 

Een maal per jaar vindt er een wedstrijd plaats waarbij.

De wedstrijd bestaat uit een Spel, een Jumping en een Vast Parcours.

Er wordt gestreden in drie categorieen: beginners, middengroep en gevorderden.

Elk groep delen we verder onder in kleine honden en grote honden.

De trainers bepalen wie in welke groep wordt ingedeeld.

 

We rekenen op veel deelnemers. Publiek is van harte welkom.

Helaas is op deze dag het terrein alleen toegankelijk voor de wedstrijdhonden, dus laat uw geliefde viervoeter voor deze keer alstublieft thuis.

 

 

Gambling

Bij het onderdeel gambling is het de bedoeling dat de deelnemer in 30 seconden zoveel mogelijk punten bij elkaar verzameld. De deelnemers zijn vrij in hun keuze voor route en hindernissen.

Iedere hindernis heeft een bepaalde puntenwaarde en mag, op de hoogtesprong na, maar twee maal genomen worden. Er mogen echter geen twee hindernissen van gelijke puntenwaarde achter elkaar genomen worden. Ook hierop is de hoogtesprong een uitzondering. Neem je een hindernis een derde keer dan telt deze niet mee. Ook als je een hindernis twee maal achter elkaar neemt zal de tweede hindernis niet meegeteld worden.

Bij de gambling is de puntentoedeling als volgt:

Hoogtesprongen 10 punten

Breedtesprongen 20 punten

Bandsprongen 20 punten

Tunnel/slurf 20 punten

Waeve 30 punten

Raakvlaktoestellen 30 punten

Het vaste parcours

Bij het vaste parcours heeft de jury een parcours uitgezet wat in de voorgeschreven volgorde gevolgd dient te worden. Bij elke hindernis staan bordjes met nummers zodat de deelnemer kan zien hoe het parcours loopt.

In het parcours staan de volgende hindernissen:

 • hoogtesprongen
 • breedtesprong
 • bandsprong
 • haag
 • tafel
 • katteloop
 • wip
 • slurf
 • A-schutting
 • waeve
 • U-tunnel
 • start en finishlijn

Het is bij het vaste parcours de bedoeling om het parcours in een zo snel mogelijke tijd te lopen. Er moet echter wel netjes gelopen worden. Je kunt namelijk ook strafpunten krijgen en 1 strafpunt is 5 seconden bovenop je gelopen eindtijd.

Zie voor alle strafpunten het wedstrijdreglement.

 

Jumping

De Jumping is een onderdeel waar er, net als bij het vaste parcours, een vooraf uitgezette route gevolgd dient te worden. Het verschil met het vaste parcours is dat er bij de Jumping geen raakvlaktoestellen in het parcours staan. Hierdoor kunnen er hoge snelheden en dus ook snelle tijden gehaald worden. Echter ook bij dit onderdeel kun je verschillende strafpunten krijgen. (zie wedstrijdreglement)    

 

Wedstrijdregels

Wedstrijd algemeen

De deelnemers zullen worden ingedeeld in kleine honden met een schofthoogte tot 40 cm of in grote honden met een schofthoogte vanaf 40 cm.

De wedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen: gambling, vast parcours en jumping.

Bij de start wordt de hond achter de startlijn geplaatst en wordt zijn riem losgemaakt. Als de jury aangeeft dat iedereen klaar is en de hond passeert de startlijn gaat de tijd lopen.

Tijdens het parcours mag je niets in je hand houden en mag je de hond en de hindernissen niet aanraken. Op het moment dat de hond de finishlijn passeert stopt de tijd.

 

Wedstrijdreglement:

Vijf tijdstrafpunten worden toegekend indien:

- enig onderdeel van een hoogtesprong wordt afgeworpen;

- de hond weigert een hindernis te nemen zodat men moet terugdraaien om de hindernis alsnog te nemen;”

- de hond niet tenminste 1 poot op ieder raakvlak zet;

- een verkeerd parcours wordt gevolgd;

- de hond een hindernis in de verkeerde richting neemt. Men dient het toestel alsnog in de juiste richting te nemen alvorens men het parcours vervolgt;

- de geleider een hindernis aanraakt;

- de geleider de hond aanraakt;

- de hond de tafel verlaat voor de aftelling begonnen is;

- een weigering dient men altijd te herstellen.

 

Beslissingen van de jury zijn bindend.