Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid voor beginners en gevorderden

Na de puppy-cursus kun je doorgaan met vervolgcursus A gehoorzaamheid. Deze cursus is meer gericht op het àppel verbeteren en de baas - hond binding te vergroten. Er worden in deze cursus meer eisen gesteld aan baas en hond. De cursus duurt 10 weken en wordt afgesloten met een A-examen. Wanneer je dit examen hebt behaald kun je door voor vervolg cursus B gehoorzaamheid. Ook deze cursus duurt 10 weken en wordt afgesloten met een examen. 

opgeven voor 1 van de cursussen gaat via het formulier op pagina opgeven voor cursus.